Smooth

KOL MARKETING

ระบบ KOL MARKETING คือ ระบบช่วยขายที่จะทำให้เกิดความราบรื่นทุกขั้นตอน สำหรับรองรับเจ้าของสินค้า Brand ไปจนถึงผู้ขาย หรือ ผู้แนะนำสินค้า ที่เป็น Influencer จะก้าวมาสู่การเป็น OKOL ได้อย่างราบรื่น และยังรวมไปถึงผู้ซื้อ ที่ปรารถนาอยากได้สินค้าราคาดี หรือสินค้าที่คุ้มค่าตรงใจ พอใจกับคุณภาพสินค้า การจัดส่ง จนเกิดความไว้วางใจในการซื้อซ้ำบ่อย ๆ หรือซื้อประจำ การได้ตอบสนองความพึงพอใจทุกฝ่าย คือระบบที่ราบรื่นของทุกคน


KOL คือ อะไร ?

OKOL Co.,Ltd. are passionate to boost your company growth with our experience in KOL marketing in Thailand.

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คำว่า KOL is Key Opinion Leader มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น นิยามคำนี้หลายคนมองว่า คือ  Influencer Marketing  โดยเฉพาะในประเทศไทย

ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง จากผลกระทบของ Covid การกลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ช่องทางการสื่อสารและการรับรู้สินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนมาสู่โลกออนไลน์ การจับจ่าย การตัดสินใจซื้อในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งผู้ประกอบการ และนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการวางแผนทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้สินค้าหรือแบรนด์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ ซึ่ง 1 ในกลยุทธ์ที่โดดเด่นของปัจจุบัน คือ KOL MARKETING CONPANY ที่ทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในรูปแบบ Key Opinion Leader หรือ Influencer กลุ่มที่มีผลต่อการขายสินค้าต่าง ๆ ได้ ในประเทศไทย ซึ่งกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ให้มากที่สุดในอนาคต

KOL Thailand

WHY OKOL

KOL Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างช่องทางการตลาดให้กับ บริษัท สินค้า หรือ Brand company ให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยใช้บุคคลที่เป็น fluencer ที่เก่งและถนัดในด้านต่างๆ มาช่วยสื่อสารนำเสนอ


เมื่อมีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในแพลทฟอร์มต่าง ๆ การสื่อสารในเอเชีย ที่นิยมความประทับใจในบุคคล โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ที่เป็นที่เชื่อถือ หรือที่มีชื่อเสียง และมีกลุ่มผู้ติดตามใน social media จำนวนมาก จึงเปิดช่องทางการสื่อสารสินค้าแบบใหม่ ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL ที่ดูใกล้ชิดผู้บริโภค.

 

การฟัง พูดคุย ตอบสนอง สื่อสาร แบบ 2 way communication และประกอบกับ การที่สินค้าดีมีคุณภาพ ยิ่งจะมีการบอกกันปากต่อปากจากการแนะนำกันเองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความคิดเห็น ในการใช้สินค้าบริการ จนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนั้น ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อถือและการตัดสินใจซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดความไว้วางใจ เกิดการซื้อประจำ หรือเกิดความเชื่อใจในสินค้าที่นำเสนอ ยิ่ง KOLs มีความเชื่อถือสูงยิ่งมีผลต่อการตลาด ความเชื่อถือเหล่านั้นมักเริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนเป็นที่ยอมรับ จึงอิทธิพลให้การสื่อสารมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือ.

home3-1
home3-2
1
Thai KOL
1K
Target
1K
Fans Taken
400
KOLs Met

Our Services

  1. จัดหา คัดเลือกกูรูที่เชื่อถือได้มาคัดกรอง และนำเสนอสินค้า เพราะการที่ทุกคนรู้สึกว่าสินค้านั้นถูกคัดสรรมาในระดับหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นสินค้าที่่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค ก็จะทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อ ทำได้อย่างสบายใจขึ้น

  2. QC และคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะความไว้วางใจของผู้ซื้อ ทุกคนต่างหวังผลความคุ้มค่าของสินค้าทั้งการใช้งาน และประโยชน์ที่คัดสรรแล้ว เพราะมีผู้ช่วยเลือกที่มีประสบการณ์มาช่วยคัดสรรสินค้าให้ รู้สึกกล้าซื้อ และรู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่ามากพอที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า

  3. ผลักดันให้เกิด KOL MARKETING กิจกรรมทางการตลาด  3 ประสาน ทั้งผู้ขายที่มีคุณภาพ ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อของที่คุ้มค่า ถูกใจผ่านการคัดเลือก และเลือกสรรมาอย่างดีแล้ว และเป็นระบบกลางที่ KOL สามารถวางใจกับการขายได้โดยไม่กังวลต้องมาดูแลแก้ไขปัญหาเอง จัดการเองทุกอย่างจนเกินกำลัง

  4. ทำการศึกษาข้อมูล และสถิติ รวมถึงการทำ Data Analysis การสร้าง sale demand ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของการตลาดออนไลน์รูปแบบ KOL ให้ได้ผลมากขึ้นเรื่อย ๆ 

  5. สร้างสรรค์โปรเจคใหม่ ๆ ที่พัฒนาให้ก่อเกิดการสร้างงาน อาชีพออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และผู้คนหลากหลายอาชีพในประเทศไทย 
Amazing Project

โดยปกติแล้วคนธรรมดาถ้ามีกูรูที่เชื่อถือได้มานำเสนอสินค้า จะรู้สึกว่าสินค้านั้นถูกคัดสรรมาในระดับหนึ่งแล้ว ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค ก็จะทำให้เลือกง่าย ตัดสินใจซื้อได้สบายใจขึ้น เพราะมีผู้ช่วยเลือกที่มีประสบการณ์มาช่วยคัดสรรสินค้าให้ รู้สึกกล้าซื้อ และรู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่ามากพอที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ปัจจัยนี้เป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของการตลาดออนไลน์รูปแบบ KOL ได้ผลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน.

Sunday DEC 12

Enjoy

KOL LIVE

Gallery

home4-1

PLACES

home4-2

Places

home4-3

PLACES

home4-4

PLACES

home4-5

PLACES

Kol Thailand

PLACES

Add your product ←

เปิดโอกาสและสร้างกระแสสนุก ๆ ในการขายแบบ KOL !

→  Click here  ←


อาจจะเรียกว่าเป็น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหม่ หรือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ก็ได้ แต่เดิมโดยปกติ การขายอิสระในบ้านเรา ยังเป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาระบบด้วยตัวเอง แต่การสร้างระบบ KOL MARKETING ให้ราบรื่นทุกขั้นตอน จะทำให้เจ้าของสินค้า Brand ผู้ขายหรือผู้แนะนำสินค้า ที่เป็น Influencer ก้าวมาสู่การเป็น OKOL และผู้ซื้อที่ปรารถนาอยากได้สินค้าราคาดี หรือสินค้าที่คุ้มค่าในการซื้อในใจ ได้ตอบสนองความพึงพอใจทุกฝ่าย

อาจจะเรียกว่าเป็น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหม่ หรือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ก็ได้ แต่เดิมโดยปกติ การขายอิสระในบ้านเรา ยังเป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาระบบด้วยตัวเอง แต่การสร้างระบบ KOL MARKETING ให้ราบรื่นทุกขั้นตอน จะทำให้เจ้าของสินค้า Brand ผู้ขายหรือผู้แนะนำสินค้า ที่เป็น Influencer ก้าวมาสู่การเป็น OKOL และผู้ซื้อที่ปรารถนาอยากได้สินค้าราคาดี หรือสินค้าที่คุ้มค่าในการซื้อในใจ ได้ตอบสนองความพึงพอใจทุกฝ่าย

Testimonials

Contact OKOL Co.,LTD.

Address
87/34 Modern Town 2nd Fl. soi Ekkamai 3 Sukhumvit 63 Road. Klongtonnue Wattana Bangkok Thailand 10110